کیفیت

درباره ما

شرکت صنايع چيني خزر در مورخ 61/9/11 در ثبت شرکتهاي تهران تاسيس گرديده و در مورخ 72/08/10 در توليد چيني مظروف و همچنين در مورخ 88/12/10 در توليد چيني بهداشتي به بهره برداري رسيده است شرکت صنايع چيني خزر در مورخ 85/11/08 موافقت اصولي توليد 18000 تن انواع چيني بهداشتي در شهر صنعتي رشت را از وزارت صنايع و معادن دريافت کرده و در مورخ 88/12/10 در فاز اول پس از احداث 24000 متر سالن توليد و تاسيسات با ظرفيت5000 تن در سال به بهره برداري رسيده هدف از احداث اين واحد توليد محصولات رقابتي در کلاس جهاني است و به منظور رسيدن به اين هدف ملي ارتباط مستقيم با شرکتهاي معتبر ايتاليايي، انگليسي، آلماني در اين صنعت صورت پذيرفته است. اين شرکت متعهد است با استفاده از تکنولوژي روز و بهره گيري از آخرين دانش فني و فناوري شرکت هاي معتبر اروپايي و دانش بومي متخصصين کشور محصولات رقابتي در کلاس جهاني توليد نمايد. با آرزوي اينکه بتواند در آينده نزديک در بازارهاي بين المللي با عنوان محصولات ايراني حضوري فعال داشته باشد