کیفیت

تاریخچه

شرکت صنايع  چيني خزر در مورخ 61/9/11 در ثبت شرکتهاي تهران تاسيس گرديده و در مورخ 72/08/10 در توليد چيني مظروف و همچنين در مورخ 88/12/10 در توليد چيني بهداشتي به بهره برداري رسيده است

 شرکت صنايع چيني خزر در مورخ 85/11/08 موافقت اصولي توليد 18000 تن انواع چيني بهداشتي در شهر صنعتي رشت را از وزارت صنايع و معادن دريافت کرده و در مورخ 88/12/10 در فاز اول پس از احداث 24000 متر سالن توليد و تاسيسات با ظرفيت5000 تن در سال به بهره برداري رسيده هدف از احداث اين واحد توليد محصولات رقابتي در کلاس جهاني است و به منظور رسيدن به اين هدف ملي ارتباط مستقيم با شرکتهاي معتبر ايتاليايي، انگليسي، آلماني در اين صنعت صورت پذيرفته است.

اين شرکت متعهد است با استفاده از تکنولوژي روز و بهره گيري از آخرين دانش فني و فناوري شرکت هاي معتبر اروپايي و دانش بومي متخصصين کشور محصولات رقابتي در کلاس جهاني توليد نمايد.

با آرزوي اينکه بتواند در آينده نزديک در بازارهاي بين المللي با عنوان محصولات ايراني حضوري فعال داشته باشد

 

محصولات


در خط تولید